FindFISH - ZRM

Znajdź na stronie
Zrzeszenie Rybaków Morskich
- Organizacja Producentów
Idź do spisu treści

Menu główne:

FindFISH

                                                                                                                                                                    Data publikacji: 28-03-2022 r.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Władysławowo, dnia 28 marca 2022 r.ZAPYTANIE OFERTOWE
na


organizację konferencji  promującej projekt „Platforma transferu wiedzy FindFish – Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa”.


I. Zamawiający

Zrzeszenie Rybaków Morskich- Organizacja Producentów
Ul. Portowa 10
84-120 Władysławowo
Tel. 504139053
Email: prezes@zrm-op.org


II. Opis przedmiotu zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji konferencji promującej projekt „Platforma transferu wiedzy FindFish – Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa”.
2. Przewidywana liczba uczestników konferencji - 50 osób.
3. Usługa organizacji konferencji obejmuje:
1) Udostępnienie sali , krzeseł, stołów wraz z ustawieniem
2) Udostępnienie rzutnika wraz z laptopem, ekranu, sprzętu nagłaśniającego ( dwie sztuki mikrofonów)
3) Zapewnienie gorącego posiłku (2 daniowego) oraz dodatkowo stołu szwedzkiego z przekąskami i napojami podczas całego czasu trwania konferencji

III. Termin i miejsce wykonania zamówienia


1. Termin realizacji zamówienia: 13 maja 2022 r.
2. Miejsce realizacji usługi: Władysławowo


  Oferta na realizację usługi powinna obejmować koszt usługi  w kwocie brutto w przeliczeniu na 1 osobę.
Oferty należy składać w formie pisemnej – biuro Zrzeszenia Rybaków Morskich- Organizacja Producentów, ul. Portowa 10 84-120 Władysławowo, bądź na adres  e-mail: prezes@zrm-op.org, w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zrzeszenie Rybaków Morskich - Organizacja Producentów jest partnerem projektu współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP w lata 2014 -2020.

Cel projektu
Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie zysków rybaków dzięki komercjalizacji wyników projektu badawczo-wdrożeniowego (zakończonego „pierwszą produkcją”) realizowanego przez instytucje B+R i przedsiębiorców.
Zadania
Przedmiotem projektu jest budowa Platformy transferu wiedzy FindFISH opartej o badania   in situ, dane środowiskowe i dotyczące połowów ilościowych i jakościowych oraz o numeryczne modelowanie parametrów hydrodynamicznych, fizykochemicznych i biologicznych Zatoki Gdańskiej.

Platforma FindFISH to baza danych i prognoz on-line o środowisku morskim Zatoki Gdańskiej i jego zasobach żywych, stworzona poprzez transfer wiedzy pomiędzy dwiema grupami użytkowników naukowcy–rybacy.
Platforma FindFISH, wykorzystująca model działający w trybie operacyjnym, stworzona na podstawie danych in situ pozyskanych w trakcie wypraw rybackich, przekazywanych do sytemu przez rybaków jak i danych numerycznych dostarczanych przez naukowców, będzie na bieżąco podawać prognozy o warunkach środowiska morskiego Zatoki oraz miejscach występowania ryb poławianych przemysłowo.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie http://www.findfish.pl 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego