Kocham Bałtyk, Czysty Bałtyk - ZRM

Znajdź na stronie
Zrzeszenie Rybaków Morskich
- Organizacja Producentów
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kocham Bałtyk, Czysty Bałtyk

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


Data publikacji: 27-12-2021

W grudniu 2021r. zakończył się projekt pt: ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważaonej działalności połowowej,
polegającej na Zbieraniu utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich, o którycg mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014 w ramach priorytetu 1.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: zmniejszewnie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu, niechcianych połowów,
w przypadku realizacji operacji w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014.

"Ilość wyłowionych sieci widm w tonach w przypadku realizacji operacji w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014: 34 000 kg".


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data publikacji: 01-10-2021 r.

Odpady morskie wyłowione podczas rejsów w ramach projektu "Kocham Bałtyk-Czysty Bałtyk".

 
 

"Kocham Bałtyk, Czysty Bałtyk"

W dniu 6 grudnia 2019 roku w Gdyni w ramach działania ochrona i odbudowa morskiej różnorodnośći biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej obejmującego poddziałania, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a oraz art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr 508/2014 w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasooboszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" zawarta została umowa o dofinansowanie pomiędzy ARiMR, a ZRM-OP.

W wyniku operacji zostanie osiągnięty następujący cel:
zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu niechcianych połowów.

 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Realizacja operacji:

Kolejne rejsy  oczyszczania dna morskiego z zalegających w morzu narzędzi połowowych i odpadów morskich, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Kocham Bałtyk-Czysty Bałtyk" .


Data publikacji: 13-05-2020 r.

Rejsy poszukiwawcze i wydobywcze utraconych narzędzi połowowych wykonane przy udziale statków do 9.99 długości całkowitej.

Kolejne rejsy  oczyszczania dna morskiego z zalegających w morzu narzędzi połowowych i odpadów morskich, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Kocham Bałtyk-Czysty Bałtyk" w ramach działania 1.4 "Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat zrównoważonej działalności połowowej" obejmującego poddziałania, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a oraz art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr 508/2014 w zakresie Priorytety 1. "Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

 

Akcja oczyszczania dna morskiego z zalegających w morzu narzędzi połowowych i odpadów morskich, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Kocham Bałtyk,Czysty Bałtyk" w ramach działania 1.4 "Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat zrównoważonej działalności połowowej" obejmującego poddziałania, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a oraz art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr 508/2014 w zakresie Priorytety 1. "Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

 

Wyłowione narzędzia połowowe w ramach działania ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat zrównoważonej działalności połowowej obejmującego poddziałania, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a oraz art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr 508/2014 w zakresie Priorytety 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"-
dot. projektu "Kocham Bałtyk, Czysty Bałtyk".
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego