Kocham Bałtyk - Chronię Bałtyk 3 - ZRM

Znajdź na stronie
Zrzeszenie Rybaków Morskich
- Organizacja Producentów
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kocham Bałtyk - Chronię Bałtyk 3

Rejsy połowowe w ramach operacji "Kocham Bałtyk-Chronię Bałtyk III"-
w ramach działania ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej obejmującego poddziałania, o których mowa w art. 401 ust. 1 lit. a oraz art.40 ust. 1 lit. b-g oraz i, jak również art.44 ust.6 lit. b rozporządzenia nr 508/2014 w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Informujemy, że ZRM-OP dnia 02-11-2022 r. zawarło umowę o dofinansowanie nr 00008-6520.4.2-OR1100001/22 z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej obejmującego poddziałania, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a oraz art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i, jak również art.44 ust.6 lit. b rozporządzenia nr 508/2014 w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (dot.programu "KOCHAM BAŁTYK-CHRONIĘ BAŁTYK III").

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego