PPiO 2021 - ZRM

Znajdź na stronie
Zrzeszenie Rybaków Morskich
- Organizacja Producentów
Idź do spisu treści

Menu główne:

PPiO 2021

Projekty Unijne > Plany produkcji i obrotu i inne

Dnia 3 czerwca 2022 r. została podpisana umowa na dofinansowanie w ramach działania Plany produkcji i obrotu,  w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
Tytuł operacji:
Przygotowanie, wdrożenie i realizacja planu produkcji i obrotu na 2021 Zrzeszenia Rybaków Morskich- Organizacja Producentów".
W wyniku operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury”.
Wartość operacji:
555 449,60 zł (słownie:pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy).
Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi:
416 587,20 zł (słownie: czterysta szesnaćie tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia groszy).

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego