Kocham Bałtyk, Chronię Bałtyk - ZRM

Znajdź na stronie
Zrzeszenie Rybaków Morskich
- Organizacja Producentów
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kocham Bałtyk, Chronię Bałtyk

"Kocham Bałtyk, Chronię Bałtyk"

W dniu 25 lipca 2019 roku w Gdyni w ramach działania ochrona i odbudowa morskiej różnorodnośći biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej obejmującego poddziałania, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a oraz art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr 508/2014 w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasooboszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" zawarta została umowa o dofinansowanie pomiędzy ARiMR, a ZRM-OP.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel:
1) zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu niechcianych połowów,
2)
ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej.


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ostatnie rejsy wykonywane przez jednostkę rybacką HEL-13
w ramach projektu "Kocham Bałtyk, Chronię Bałtyk"

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zrzeszenie Rybaków Morskich-Organizacja Producentów informuje o zakończeniu operacji pt.: ochrona i odbudowa morskiej róznorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej, polegającej na przyczynianiu się do lepszego zarządzania żywymi zasobami morza lub do ich lepszej ochrony.

Operacja realizowana była od 04.2019 roku do 03.2020 roku.

Projekt polegał na przeprowadzeniu  przy użyciu jednostki pływającej  obserwacji przyłowów ptaków, ssaków morskich oraz ryb chronionych wyłącznie poprzez aplikację "MIR przyłowy", która przekazywała dokumentację z każdej akcji   bezpośrednio do MIR-PIB w Gdyni.

W realizacji operacji brało udział 114 jednostek rybackich do 12,00 m długości całkowitej. W trakcje trwania projektu 4 łodzie wycofały chęć udziału.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel:

1) zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu niechcianych połowów,
2)ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego