PPiO 2022 - ZRM

Znajdź na stronie
Zrzeszenie Rybaków Morskich
- Organizacja Producentów
Idź do spisu treści

Menu główne:

PPiO 2022

Projekty Unijne > Plany produkcji i obrotu i inne

Dnia 7 kwietnia 2023 r. została podpisana umowa na dofinansowanie w ramach działania Plany produkcji i obrotu,  w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
Tytuł operacji:
Przygotowanie, wdrożenie i realizacja planu produkcji i obrotu na 2022 - Zrzeszenia Rybaków Morskich- Organizacja Producentów".
W wyniku operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury”.
Wartość operacji:
1 623 324,24 (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery złotych i dwadzieścia cztery grosze)
Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi:
1 217 363,82 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemnaście tysiecy trzysta sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt dwa grosze).

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego