PPIO 2020 - ZRM

Znajdź na stronie
Zrzeszenie Rybaków Morskich
- Organizacja Producentów
Idź do spisu treści

Menu główne:

PPIO 2020

Projekty Unijne > Plany produkcji i obrotu i inne

Dnia 3 czerwca 2022 r. została podpisana umowa na dofinansowanie w ramach działania Plany produkcji i obrotu,  w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
Tytuł operacji:
Przygotowanie, wdrożenire i realizacja planu produkcji i obrotu na 2020 Zrzeszenie Rybaków Morskich-Organizacja Producentów".
W wyniku operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury”.
Wartość operacji:  
623 660,13 (słownie: sześćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych i trzynaście groszy).
Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi:
467 745,09 (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złtych i dziewięć groszy).

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego