Aktualności i Ogłoszenia - ZRM

Znajdź na stronie
Zrzeszenie Rybaków Morskich
- Organizacja Producentów
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności i Ogłoszenia

 
 
 


Realizując cel operacji jakim jest promowanie uwarunkowań środowiskowych terenów nadmorskich i wpływ rybołówstwa morskiego na dziedzictwo i kulturę Północnych Kaszub,                     Zrzeszenie Rybaków Morskich-Organizacja Producentów zrealizowało operację pt.:" Rybacy Polskiego Wybrzeża" współfinansowaną ze środków UE w ramach EFMR.
C
hcielibyśmy zaprosić Państwa do zapoznania się z filmem
" Rybacy Polskiego Wybrzeża "


https://www.youtube.com/watch?v=TCEoAGUJKfc&fbclid=IwAR2EFYhlfjbO5QzPywgDnc3rNxuVE-KtROrSdyvZdY9HgQMiuWYxuhIlHu4

oraz  "Rybacy rodzinne rzemiosło 70 lat Zrzeszenia Rybaków Morskich"

                   https://www.youtube.com/watch?v=nQsTNpdVB3g&fbclid=IwAR0hIKjMMVDrymDK_OGpmmn_ir6cB6lg77bze918IcxPdICu9v4kpmPvFHc


Zrzeszenie Rybaków Morskich-
Organizacja Producentów
w okresie 01.01.2014 r. do 31.12. 2018r.
zrealizowało operację pt.

"Plany produkcji i obrotu na lata 2014-2018
Zrzeszenie Rybaków Morskich-
Organizacja Producentów".

 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zrzeszenie Rybaków Morskich-
Organizacja Producentów
w okresie od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.

zrealizowało operację pt.
"Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej,
polegającej na zbieraniu przez rybaków odpadów z morza, jak na przykład usuwanie utraconych narzędzi połowowych i innych odpadów morskich".

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zrzeszenie Rybaków Morskich - Organizacja Producentów jest partnerem projektu współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP w lata 2014 -2020.


Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie zysków rybaków dzięki komercjalizacji wyników projektu badawczo-wdrożeniowego (zakończonego „pierwszą produkcją”) realizowanego przez instytucje B+R i przedsiębiorców.

Przedmiotem projektu jest budowa Platformy transferu wiedzy FindFISH opartej o badania   in situ, dane środowiskowe i dotyczące połowów ilościowych i jakościowych oraz o numeryczne modelowanie parametrów hydrodynamicznych, fizykochemicznych i biologicznych Zatoki Gdańskiej. Platforma FindFISH to baza danych i prognoz on-line o środowisku morskim Zatoki Gdańskiej i jego zasobach żywych, stworzona poprzez transfer wiedzy pomiędzy dwiema grupami użytkowników naukowcy–rybacy. Platforma FindFISH, wykorzystująca model działający w trybie operacyjnym, stworzona na podstawie danych in situ pozyskanych w trakcie wypraw rybackich, przekazywanych do sytemu przez rybaków jak i danych numerycznych dostarczanych przez naukowców, będzie na bieżąco podawać prognozy o warunkach środowiska morskiego Zatoki oraz miejscach występowania ryb poławianych przemysłowo.
Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie http://www.findfish.pl


 
 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Dnia 23 czerwca 2017 roku odbyły się uroczystości zawiązane z 70 – leciem Zrzeszenia Rybaków Morskich.
Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świetą w Sanktuarium Matki  Bożej Królowej Polskiego Morza w Swarzewie w intencji Zrzeszenia Rybaków Morskich.
Część oficjalna odbyła się w Domu Wczasowym "Zew Morza" w Jastrzębiej Gorze, gdzie s
woją obecnością zaszczycili nas samorządowcy oraz członkowie Zrzeszenia.
Na ręce Prezesa goście złożyli listy gratulacyjne. Pan Marszałek Mieczysław Struk uhonorował Zrzeszenie Rybaków Morskich statuetką Gryfa Pomorskiego.
Podczas uroczystości Prezes Jacek Wittbrodt wręczył osobom, które w wyjątkowy sposób przysłużyły się naszej organizacji, złote odznaki.
Po części oficjalnej rozpoczął się Bal Świętojański.

 
 
 

09.06.2016 - Informacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

 
 
 
 
 

źródło: https://mgm.gov.pl/rybolowstwo

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego